Breaking News

Tổng số lượt xem trang

Lịch trình BN Covid-19 ở Quảng Ninh đã đi họp lớp, hát karaoke tay vịn - HERA Dental

 Quảng Ninh vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 ngoài cộng đồng. Bệnh nhân từng đi hát karaoke,(tay vịn) uống cafe, họp lớp, ăn đêm…

Không có nhận xét nào